Oblasť činnosti


 • Projektovanie a posudzovanie nových konštrukcií stavieb

 • Sanácie porúch stavieb
  • Prioritne ich nosných konštrukcií 
 • Určovanie príčin a zdrojov porúch stavieb a ich konštrukcií
  • Návrh sanácií a rekonštrukcií vrátane znaleckého dokazovania  
 • Diagnostikácia vzniku porúch a príčin havárií
  • s návrhom ich rekonštrukcií  
 • Sanácie a modernizácie vrátane ich rekonštrukcie
  • v rátane odborných a znaleckých posudkov pre potreby finančných a poisťovacích inštitúcií a štátnych orgánov   


Už 25 rokov získavania know-how z oblasti oceľových, betónových a drevených konštrukcií a návrhov ich zakladania a základov v:

 • strojárskom priemysle
 • drevárskom, kožiarskom a sklárskom priemysle
 • chemickom, farmaceutickom, celulózo-papierenskom priemysle
 • cukrovarníckom a potravinárskom priemysle
 • oblasti zásobníkov PHM a technických plynov
 • občianskych stavbách, obytných panelových stavieb vežového typu